14  

งาน ที่พักฟรี ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

QA Supervisor(หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ)โรงงานบางบ่อ

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

Technician (ด่วนมาก)

จังหวัดสมุทรปราการ

รองหัวหน้าส่วนผลิต ( ด่วนมาก)

จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) โรงงานบางบ่อ

อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

วิศวกรโรงาน(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 12,500-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,500-150,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,000 บาท/เดือน

Acad Drawing

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

บัญชี

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) โรงงานบางบ่อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

รองหัวหน้าส่วนผลิต ( ด่วนมาก)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

Technician (ด่วนมาก)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

QA Supervisor(หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ)โรงงานบางบ่อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ