19  

งาน ที่พักฟรี ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

รับสมัครวิศวกรโยธา จบใหม่หรือมีประสบการณ์

จังหวัดสมุทรปราการ - 25,000 บาท/เดือน

วิศวกรโรงาน(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,500-150,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 12,500-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม/ ช่างกลึง / วิศวกรเขียนแบบ (ด่วน )

gearcon engineering co.,ltd - จังหวัดสมุทรปราการ - 11,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมอาร์กอน

จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยพยาบาล (หลายอัตรา)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

บัญชี

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

Acad Drawing

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

รองหัวหน้าส่วนผลิต ( ด่วนมาก)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

Technician (ด่วนมาก)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) โรงงานบางบ่อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

QA Supervisor(หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ)โรงงานบางบ่อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

จังหวัดสมุทรปราการ - 7,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถกระบะ

จังหวัดสมุทรปราการ - 8,500-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง(เด็กรถ)

จังหวัดสมุทรปราการ