19  

งาน ที่พักฟรี ใน จังหวัดสมุทรปราการ

  
  
สถานที่

ไทย

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติการค้นหาล่าสุด

จนท.ควบคุมคุณภาพและเทคนิค การพิมพ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

ช่างประจำสาขาไทวัสดุ บางนา

บริษัท แอดวานซ์ มาจิ้น คอร์ปอเรชั่น จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,000 บาท/เดือน

Production Executive / จนท.ประสานงานการผลิตสิ่งพิมพ์

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

International Marketing Executive

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานขับรถขนส่งสินค้า(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 9,000 บาท/เดือน

วิศวกรโรงาน(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 12,500-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ(สมุทรปราการ)

หจก. คิคโคเคน - จังหวัดสมุทรปราการ - 10,500-150,000 บาท/เดือน

โรงพยาบาลเซ็นทรัล ปาร์ค

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ช่วยพยาบาล (หลายอัตรา)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

Acad Drawing

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

บัญชี

บริษัท นิวบางกอกอีเล็คทริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

Technician (ด่วนมาก)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

QA Supervisor(หัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ)โรงงานบางบ่อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

รองหัวหน้าส่วนผลิต ( ด่วนมาก)

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC) โรงงานบางบ่อ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด - อำเภอบางบ่อ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ

จังหวัดสมุทรปราการ - 7,000-10,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถกระบะ

จังหวัดสมุทรปราการ - 8,500-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดส่ง(เด็กรถ)

จังหวัดสมุทรปราการ