งาน ที่พักฟรี ใน จังหวัดภูเก็ต

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดภูเก็ต

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-3 จาก 3 งาน  

ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ.ภูเก็ต

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 14,500-20,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำร้านกาแฟ สาขา ถลาง (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต - 9,500-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายข้าวราดแกง

จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานที่พักฟรีในจังหวัดภูเก็ต
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา