งาน ที่พักฟรี ใน จังหวัดภูเก็ต

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดภูเก็ต

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-4 จาก 4 งาน  

พนักงานขับรถ

บริษัท จีไลฟ์ เวลเนส จำกัด - จังหวัดภูเก็ต

พนักงานร้านกาแฟ สาขา ถลาง (จ. ภูเก็ต)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - จังหวัดภูเก็ต - 9,500-15,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำร้านกาแฟ สาขา ถลาง (จ.ภูเก็ต)

จังหวัดภูเก็ต - 9,500-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายข้าวราดแกง

จังหวัดภูเก็ต

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานที่พักฟรีในจังหวัดภูเก็ต
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา