งาน ที่พักฟรี ใน จังหวัดภูเก็ต

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดภูเก็ต

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-2 จาก 2 งาน  

ช่างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จ. ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต - 14,500-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต