110  

งาน ที่พักฟรี ใน จังหวัดภูเก็ต

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดภูเก็ต

ประวัติการค้นหาล่าสุด

วิศวกรงานระบบ (MEP Engineer)

จังหวัดภูเก็ต - 30,001-50,000 บาท/เดือน

Guest Relations Officer (พนักงานต้อนรับส่วนหน้า)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Front Office Night Supervisor (หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้ารอบกลางคืน)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Guest Relations Officer (Male) (พนักงานต้อนรับส่วนหน้าผู้ชาย)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Steward (พนักงานล้างจาน)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Front Office Night Supervisor (หัวหน้างานแผนกต้อนรับส่วนหน้ารอบกลางคืน)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Spa Therapist (พนักงานนวดสปา)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Guest Relations Officer (พนักงานต้อนรับส่วนหน้า)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

HK Supervisor (หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Cost Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Sales & PR Manager (ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Assistant Night Manager (ผู้ช่วยผู้จักการแผนกต้อนรับรอบกลางคืน)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Steward (พนักงานล้างจาน)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

F&B Manager (ผู้จัการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) (Expat)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Guest Relations Officer (พนักงานต้อนรับส่วนหน้า)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Bell & Driver (พนักงานขนสัมภาระ/ขับรถ)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

F&B Manager (ผู้จัการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม) (Expat)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Guest Relations Officer (Male) (พนักงานต้อนรับส่วนหน้าผู้ชาย)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Guest Relations Officer (Male) (พนักงานต้อนรับส่วนหน้าผู้ชาย)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

Sales & PR Manager (ผู้จัดการฝ่ายการขายและการตลาด)

SALA Phuket Resort and Spa - จังหวัดภูเก็ต

หน้า:     1 | 2 | 3    >>