15  

งาน ทำที่บ้าน ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สมุห์บัญชี ประจำหน้างานที่จังหวัดเชียงราย

บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 25,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานผลิต ด่วนมาก ( ประจำที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

หัวหน้างานสำนักงาน (ประจำที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ( ประจำที่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด - จังหวัดเชียงราย

Sales Executive (Based in Chiang Rai)

จังหวัดเชียงราย

ผู้จัดการห้องอาหาร (ประจำที่เชียงราย)

บริษัท นิทัสเทสซิเล จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 20,000 บาท/เดือน

ธุรการ - บัญชี

บริษัท ทรัพย์สากลโฟรเซ่นซีฟู๊ด จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 13,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 10,000-14,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการและสมาชิกสัมพันธ์ (การเงิน) จังหวัดเชียงราย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอาง ( ภาคเหนือ )

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 13,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนงานจัดซื้อ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 25,000-70,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

จังหวัดเชียงราย - 10,001-12,000 บาท/เดือน