15  

งาน ทำที่บ้าน ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(ชาย)สาขาบ้านดู่ เชียงราย

จังหวัดเชียงราย - 8,001-10,000 บาท/เดือน

Sale Promoter - Microsoft Lumia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์)อ.เมือง จ.เชียงรายรายได้เฉลี่ย15,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดเชียงราย

Sale Promoter-Microsoft Lumia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์)อ.เมือง จ.เชียงรายรายได้เฉลี่ย15,000++

จังหวัดเชียงราย

Sale Promoter-Microsoft Lumia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์)อ.เมือง จ.เชียงรายรายได้เฉลี่ย15,000+++

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ พระราม 4 จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการส่วนงานจัดซื้อ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 25,000-70,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 10,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการห้องอาหาร (ประจำที่เชียงราย)

บริษัท นิทัสเทสซิเล จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 20,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการและสมาชิกสัมพันธ์ (การเงิน) จังหวัดเชียงราย

ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล(ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 13,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครื่องสำอาง ( ภาคเหนือ )

บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 9,000 บาท/เดือน

ธุรการ - บัญชี

บริษัท ทรัพย์สากลโฟรเซ่นซีฟู๊ด จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 13,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำเชียงราย)

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการบัญชี-การเงิน

บริษัท เชน เฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - จังหวัดเชียงราย

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน

จังหวัดเชียงราย - 10,001-12,000 บาท/เดือน