4  

งาน ทำที่บ้าน ใน จังหวัดเชียงราย

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงราย

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Sale-Promoter Nokia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์Nokia)จ.เชียงรายรายได้เฉลี่ย16,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดเชียงราย

พนักงานขาย DNA (ประจำพื้นที่ Lotus.อำเภอพาน จ.เชียงราย)

บริษัท DNA2002 จำกัด (มหาชน) - จังหวัดเชียงราย - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย(PC) Dealer ประจำ เชียงราย

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดเชียงราย - 9,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยแพทย์,พนักงานทำทรีมเม้นท์(โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงย่านอโศก)ปิ่นเกล้าคลินิกเป็นผู้จัดหาบุคคลากรให้

อำเภอแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย