4  

งาน ทำที่บ้าน ใน จังหวัดลพบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดลพบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าฟาร์มไก่เนื้อ (Animal Husbandry)

อำเภอพัฒนานิคม, จังหวัดลพบุรี

สมัครและสัมภาษณ์ทันที ธนชาตเปิดรับสมัครพนักงานประจำสาขาเครือข่ายสาขา (สระบุรี) วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 (เวลา 10.00 - 15.00 น.) พบกันที่ธนาคารธนชาต สาขาปากเพรียว (ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.สระบุรี)

จังหวัดลพบุรี

เจ้าหน้าที่ควบคุมบอยเลอร์

จังหวัดลพบุรี - 10,001-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน

ทรูเอ็นเนอร์จี - จังหวัดลพบุรี