4  

งาน ทำที่บ้าน ใน จังหวัดลพบุรี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดลพบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Sale-Promoter Nokia(พนักงานส่งเสริมการขายโทรศัพท์Nokia) Big C ลพบุรี รายได้เฉลี่ย16,000+++

Adecco Rama IV Recruitment Ltd. - จังหวัดลพบุรี

พนักงานขาย DNA (ประจำพื้นที่ Lotus.บ้านฉาง จ.ลพบุรี)

บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) - จังหวัดลพบุรี - 9,200-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป (ประจำที่บ.วีเอเอส การ์เม้นท์ จ.มหาสารคาม)

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัด (การ์เม้นท์) - จังหวัดลพบุรี

พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ ประจำที่ Big C ลพบุรี ด่วน

บริษัท ทีจี เซลลูล่าร์เวิลด์ จำกัด - จังหวัดลพบุรี - 9,000 บาท/เดือน