23  

งาน ทำที่บ้าน ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ที่ปรึกษาความงาม ( Sales Consultant ) ประจำสาขาชุมพร

จังหวัดชุมพร - 7,000-11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่างฝ่ายผลิตก๊าซชีวภาพ

จังหวัดชุมพร - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่างฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานห้องชั่ง

จังหวัดชุมพร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อพัสดุ

จังหวัดชุมพร - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานวิเคราะห์

จังหวัดชุมพร - 9,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานบุคคลและธุรการ

จังหวัดชุมพร - 12,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้ากะ (ผลิตก๊าซชีวภาพ)

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี/การเงิน

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี/การเงิน

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าวิศกรรม

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกก๊าซชีวภาพและผลิตไฟฟ้า

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้ากะ

จังหวัดชุมพร - 15,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบัญชี/การเงิน

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกบุคคล

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร - 10,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2    >>