341  

งาน ทำงานจันทร์ ศุกร์ ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ล่ามภาษาจีน , เซลล์ (Sale) , พนักงานขาย (PC)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกปิดฉลาก

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกบรรจุ

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าหน่วยช่างซีมเมอร์

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา หาดใหญ่ สงขลา 15,000

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 300-500 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (Information Analyzer)

จังหวัดสงขลา

พนักงานตรวจนับ

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขาย

จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ต / หัวหน้าแผนกจัดซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ต

จังหวัดสงขลา

พนักงานเช็คเกอร์ (ด่วน)

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

Forex Accountant

จังหวัดสงขลา

พนักงานแคชเชียร์

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

ครูภาษาไทย *ด่วน

จังหวัดสงขลา

QA Officer

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(ภาษาจีน)

จังหวัดสงขลา

พนักงานวิศวกรโยธา

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยทันตแพทย์

จังหวัดสงขลา

แม่บ้าน/นักการภารโรง

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนก RETORT OPERATE

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

หัวหน้าหน่วยบรรจุ

บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>