939  

งาน ทะเบียน โรงเรียน ใน ไทย

  
  

เวชทะเบียน

บริษัท วิลล่า เมดิก้า ( ประเทศไทย ) จำกัด - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทะเบียน / จัดซื้อ

จังหวัดสงขลา - 7,500 บาท/เดือน

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

บุคลากรงานทะเบียน

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

จังหวัดสงขลา

ครูธุรการฝ่ายทะเบียน/จัดซื้อ , ครูหอพัก

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานทะเบียนวัดผล

จังหวัดสงขลา

เภสัชกรขึ้นทะเบียนยาต่างประเทศ

บริษัท ยูนีซัน จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เภสัชกรด้านทะเบียนผลิตภัณฑ์

กรุงเทพฯ - 20,000-25,000 บาท/เดือน

ครูศิลปะ โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

อำเภอสัตหีบ, จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ประจำโรงเรียนอนุบาล)

กรุงเทพฯ

เลขานุการ - สำนักงานโรงเรียนมัธยม

บางนา, กรุงเทพฯ - 25,000-30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>