3470  

งาน ทะเบียน โรงเรียน ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียน (Customer Service)

บางกอกน้อย, กรุงเทพฯ

พนักงานประจำสาขาพื้นที่ภาคตะวันออก ลงทะเบียน Walk-in Interview วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

ภาคตะวันออก

ครูธุรการฝ่ายทะเบียน/จัดซื้อ , ครูหอพัก

จังหวัดสงขลา - 7,500 บาท/เดือน

เภสัชขึ้นทะเบียนยา(ด่วนมาก)

บริษัท ฟู้ด โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด - กรุงเทพฯ

เภสัชกรขึ้นทะเบียนยา

บริษัท ฟู้ด โกลบอล อินโนเวชั่น จำกัด - กรุงเทพฯ

ธุรการทะเบียนยา

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ/และลงทะเบียน Customer service

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ต้อนรับ/และลงทะเบียน Customer service

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

พนักงานประจำสาขาพื้นที่ภาคตะวันออก ลงทะเบียน Walk-in Interview วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

ภาคตะวันออก

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ฝ่ายประกันภัยขนส่งทางทะเล, ฝ่ายประกันภัยรถยนต์, สาขารามคำแหง, สาขาพหลโยธิน

กรุงเทพฯ

พนักงานประจำสาขาพื้นที่ภาคตะวันออก ลงทะเบียน Walk-in Interview วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชลบุรี

หัวหน้างานเจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร / Food Auditor

วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ - 10,000-14,500 บาท/เดือน

เวชทะเบียน

บริษัท วิลล่า เมดิก้า ( ประเทศไทย ) จำกัด - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

จังหวัดชลบุรี

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ฝ่ายประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ฝ่ายประกันภัยขนส่งทางทะเล, ฝ่ายประกันภัยรถยนต์, สาขารามคำแหง, สาขาพหลโยธิน

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด - กรุงเทพฯ

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่บัญชี

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 8,500 บาท/เดือน

โรงเรียนอนุบาลอรอนงค์ รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงิน

อำเภอมะนัง, จังหวัดสตูล

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ รับสมัคร เลขานุการ

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายร้านค้า/ โรงเรียน ส่วนกทม. และต่างจังหวัด

คลองเตย, กรุงเทพฯ

ครูฟิสิกส์

โรงเรียนมารีวิทย์ - จังหวัดชลบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>