2444  

งาน ทะเบียน โรงเรียน ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (งานทะเบียนวัดผลประเมินผล)

โรงเรียนยุวทูตศึกษา(Youth Exchange School) - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล/ธุรการวิชาการ

โรงเรียนยุวทูตศึกษา - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทะเบียนยาต่างประเทศ

บริษัท ยูนีซัน จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เภสัชกรแผนกทะเบียนยาในประเทศ

บริษัท ยูนีซัน จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เภสัชกรฝ่าย ทะเบียนยา (RA)

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน อย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

บางเขน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน--{ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่}--สำนักงานใหญ่:เพลินจิต

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

เภสัชขึ้นทะเบียนยา

บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด - กรุงเทพฯ - 25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและลงทะเบียน (Customer Service)

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

ลงทะเบียน Walk in Interview วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ - กรุงเทพฯ

จนท.ธุรการบุคคลและทะเบียนประวัติ

บริษัท วีพีพี โปรเกรสซิฟ จำกัด - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

พนักงานลงทะเบียน

โรงพยาบาลวิภาวดี - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนฮาลาล และติดต่องานราชการ

กรุงเทพฯ - 13,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ธุรการทะเบียนสมาชิก (ด่วนมาก)

บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จํากัด - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน อย

กรุงเทพฯ - 18,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล

คลองเตย, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>