งาน ทรัพยากรธรรมชาติ ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-14 จาก 14 งาน  

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด - จังหวัดสงขลา

Process Engineer

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

Safety Specialist

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - ภาคใต้

ช่างเชื่อม/ช่างกล

บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดสงขลา

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนกลาง (STA-SK)

ตำบลนาเมืองเพชร, อำเภอสิเกา, จังหวัดตรัง

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก ประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)

ตำบลสะเดา, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แม่บ้าน

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิชาการอุดมศึกษา

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักวิชาการอุดมศึกษา

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

นักวิชาการอุดมศึกษา

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 17,290 บาท/เดือน

พนักงานร้านกาแฟสด (ด่วน)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา