งาน ทรัพยากรธรรมชาติ ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 24 งาน  

พนักงานขับรถยนต์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง - 8,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนวางแผน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 เดือน) ประจำ จ.ตรัง (STA-TG)

ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

เจ้าหน้าที่สรรหา

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์ (รายวัน)

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ล่ามแปลภาษา พม่า

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานผลิต (โรงงานโคราช)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - จังหวัดนครราชสีมา

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลท่าช้าง, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

ช่างเชื่อม/ช่างกล

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าบัญชี

ตำบลบางกล่ำ, อำเภอบางกล่ำ, จังหวัดสงขลา

หัวหน้างานฝ่ายผลิต (โรงงานโคราช)

ตำบลโรง, อำเภอกระแสสินธุ์, จังหวัดสงขลา - จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานร้านกาแฟสด

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นวก.สาธารณสุข(ลูกจ้างชั่วคราว)

ตำบลปาดังเบซาร์, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนบน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนล่าง

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดสงขลา

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>