งาน ทรัพยากรธรรมชาติ ใน ภาคใต้

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-18 จาก 18 งาน  

เจ้าหน้าที่จัดหาวัตถุดิบ FSC

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานต้อนรับ

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานร้านกาแฟสด

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่บริหารน้ำและพลังงาน

บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร - อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร - 10,000-12,000 บาท/เดือน

Staff IMP

จังหวัดสงขลา

นวก.สาธารณสุข(ลูกจ้างชั่วคราว)

ตำบลปาดังเบซาร์, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

คนงานเลี้ยงสัตว์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนล่าง

จังหวัดปัตตานี - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำภาคใต้ตอนบน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดชุมพร

พนักงานขับรถยนต์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,450 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ศูนย์ซื้อ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)

ตำบลสำนักขาม, อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

ตำบลท่าโรงช้าง, อำเภอพุนพิน, จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พนักงานขับรถยนต์

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,450 บาท/เดือน

ERP Consultant ประจำสำนักงานใหญ่ (STA-HQ)

ตำบลหาดใหญ่, อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า

จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฏหมาย

จังหวัดสงขลา

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารจัดการน้ำ

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลสัมฤทธิ์, อำเภอพิมาย, จังหวัดนครราชสีมา - 37,680 บาท/เดือน