50  

งาน ซีเอ็ด ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Production Engineer (Chief)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ(วังน้อย)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป วิชาชีพ)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Logistics Analyst/ Improvement Mgr/ MHE<พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ/Picker<พนักงานจัดเรียงสินค้า>/Stock Contol

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คุณครูผู้ช่วย วิชาภาษาอังกฤษ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค (สายการผลิต)(วังน้อย)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยช่างเทคนิค (สายการผลิต)(วังน้อย)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์-ด้วย Program Solid Work Sheet Metal (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการแผนกวางแผนการผลิต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานบัญชี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานช่างเชื่อม (ด่วนมาก)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 20,000-35,000 บาท/เดือน

QA Inspector

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างเขียนโปรแกรม CNC Lathe

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานฝ่ายผลิต

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุง/ พนักงานปฏิบัติการ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Maintenance Technician

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ช่วยฝ่ายขาย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>