220  

งาน ซีเอ็ด ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่งสินค้า (สาขาวังน้อย) - สามารถเริ่มงานได้ทันที

บริษัท ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

R&D Officer | Rice Business

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Programmer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Welding Section Manager

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Photographer & Graphic Design

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บุคคลศูนย์การค้า Premium Outlet Ayutthaya...ด่วนมาก

บริษัท เอาท์เล็ท มอลล์ จำกัด - อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 11,000-14,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ชั่วคราว 5-6 เดือน)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sale Manager

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิศวกรเครื่องกล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Stamping Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Engineer Auto Lathes (CNC)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Production Manager

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Site supervisor (Warehouse)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธุรการภาษาญี่ปุ่น

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>