91  

งาน ซีเอ็ด ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

HRD Officer/Sr.Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-25,000 บาท/เดือน

Programmer / Sr.Programmer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-35,000 บาท/เดือน

CQE Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

Mechanical Design Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

Engineer/Sr.Engineer Facility

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-30,000 บาท/เดือน

Product Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

Industrial Engineer / Sr. Industrial Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

Process Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-25,000 บาท/เดือน

Equipment Engineer / Sr.Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-25,000 บาท/เดือน

Tooling Design Engineer & Tooling Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 19,000-28,000 บาท/เดือน

HR Officer/Sr.Officer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

Technician Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Purchase (staff)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พนักงานควบคุมเครื่องจักร (Packing Operator) และพนักงานชั่งตวงวัตถุดิบ(Mixing operator)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างไฟฟ้า ประจำโรงงาน

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่างยนต์ ( ศูนย์บริการพระนครศรีอยุธยา - วังน้อย )

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000 บาท/เดือน

วิศวกรออกแบบเครื่องกล (โรงงาน)

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการและจัดซื้อ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ช่าง CNC

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Sr.QC Engineer

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>