7  

งาน ซีพี ออลล์ ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด สาขาขอนแ่ก่น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

ผู้จัดการฝ่ายผลิตขนมปัง (สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

ด่วนมาก พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม ประจำ เซ็นทรัลขอนแก่น (คอมมิชชั่นสูง) $$

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม ประจำ เซ็นทรัลขอนแก่น (คอมมิชชั่นสูง)

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด - จังหวัดขอนแก่น - 13,000-20,000 บาท/เดือน

Business Development ( Sale IT ขอนแก่น) ด่วนมาก

The Value Systems Co.,Ltd. - จังหวัดขอนแก่น

Business Development ( Sales IT ขอนแก่น)

The Value Systems Co.,Ltd. - จังหวัดขอนแก่น