งาน ช่าง ไฟฟ้า ใน จังหวัดกาญจนบุรี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันตก

 จังหวัดกาญจนบุรี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-10 จาก 10 งาน  

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Toshiba ประจำ HomePro สาขา กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี - 12,000 บาท/เดือน

วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี - 18,000-25,000 บาท/เดือน

รับสมัคร PC Toshiba ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ประจำห้าง Home Pro สาขากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้าง Home Pro สาขากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA ประจำห้าง Home Pro สาขากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) ประจำ กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ TMS (กาญจนบุรี) ด่วน

จังหวัดกาญจนบุรี

ตรวจสอบสินเชื่อ (Checker Out) จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (เคมี - ห้องแลป)

อำเภอท่าม่วง, จังหวัดกาญจนบุรี

PC เครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง ประจำห้าง Robinson กาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี - 10,000-30,000 บาท/เดือน