100  

งาน ช่างโยธา อบต ใน ไทย

  
  

วิศวกรโครงการ

ไทย - 20,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ

กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ

กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรประจำโครงการ

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรประเมินราคา

อำเภอเมืองนนทบุรี, จังหวัดนนทบุรี

วิศวกรโครงการ

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ - กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ประจำหน่วยงาน (ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน)

อำเภอกำแพงแสน, จังหวัดนครปฐม

++สาขาเปิดใหม่ ++"ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต รับตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้าน สาขา ม.กรุงเทพศูนย์รังสิต คณะนิเทศศาสตร์

บริษัท เมซโซ่ จำกัด - กรุงเทพฯ - จังหวัดตรัง - 9,000 บาท/เดือน

++สาขาเปิดใหม่ ++"ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต รับตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้าน สาขา ม.กรุงเทพศูนย์รังสิต คณะนิเทศศาสตร์

กรุงเทพฯ - จังหวัดตรัง - 9,000 บาท/เดือน

++สาขาเปิดใหม่++ในเมืองทองธานี ตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้าน สาขาโครงการ Bee Hive ตรงข้ามกับ มสธ

ไทย - 9,000 บาท/เดือน

++สาขาเปิดใหม่++ในเมืองทองธานี ตำแหน่งผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้าน สาขาโครงการ Bee Hive ตรงข้ามกับ มสธ

บริษัท เมซโซ่ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 9,000 บาท/เดือน

(สาขาเปิดใหม่)รับสมัครพนักงาน, ผช.ผจกร้าน,ผู้จัดการร้านประจำสาขาเปิดใหม่BiG C คลอง3 ถนนรังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี)

บริษัท เมซโซ่ จำกัด - อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี - 9,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

บริษัท โอ.เอ็ม.โฮม แอนด์ดีไซน์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

สาขาในจังหวัดอยูธยา รับสมัครผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ประจำร้านกาแฟเมซโซ่ สาขาโรงพยาบาลราชธานี จ.อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-15,000 บาท/เดือน

สาขาในจังหวัดอยูธยา รับสมัครผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ประจำร้านกาแฟเมซโซ่ สาขาโรงพยาบาลราชธานี จ.อยุธยา

บริษัท เมซโซ่ จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

(สาขาเปิดใหม่)รับสมัครพนักงาน, ผช.ผจกร้าน,ผู้จัดการร้านประจำสาขาเปิดใหม่BiG C คลอง3 ถนนรังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี)

จังหวัดปทุมธานี - 9,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ

คลองสาน, กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>