งาน ช่างเชื่อม ใน จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 651 งาน  

ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างติดตั้ง ช่างเชื่อม ช่างไม้

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อม ช่างติดตั้ง ช่างไฟฟ้า

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อม / ช่างไม้ /ช่างทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมเหล็ก

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเทคนิคซ่อมรถฉุกเฉิน ประจำพื้นที่เชียงใหม่่

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อม ช่างกลึง ช่างตัด ช่างพับ

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงประจำเกสเฮ้าส์ในตัวเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-9,000 บาท/เดือน

ช่างเชือม ช่างติดตั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ช่างเหล็ก-ช่างเชื่อม

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,001-10,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมสแตนเลส

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อมเฟอร์นิเจอร์

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างไฟ้ฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างยนต์/ช่างเชื่อม-กลึงโลหะ

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ตำบลทุ่งสะโตก, อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่ - 10,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมเฟอร์นิเจอร์

อำเภอดอยสะเก็ด, จังหวัดเชียงใหม่ - ตำบลบ้านร้อง, อำเภองาว, จังหวัดลำปาง - 10,000-12,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานช่างเชื่อมในจังหวัดเชียงใหม่
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>