106  

งาน ช่างเชื่อมโลหะ ใน ไทย

  
  

ช่างเทคนิค โยธา/ไฟฟ้า/เชื่อมโลหะ/เครื่องกล

จังหวัดนนทบุรี

ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดสงขลา

ด่วน ช่างเชื่อมโลหะ 5 อัตรา

จังหวัดนครปฐม

ด่วน ช่างเชื่อมโลหะ 5 อัตรา

จังหวัดนครปฐม

ช่างเชื่อมโลหะ (welder)

BJC Heavy Industries Public Company - จังหวัดระยอง

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท จตุรมาศ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วย ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท จตุรมาศ จำกัด - จังหวัดกาญจนบุรี

ช่างเชื่อมโลหะ

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างเชื่อมโลหะ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ปิโตรเลียม - กรุงเทพฯ - 9,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างเชื่อมโลหะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่างเชื่อมโลหะ

จังหวัดชลบุรี

ช่างเชื่อมโลหะ

กรุงเทพฯ

ช่างเชื่อมโลหะ

กรุงเทพฯ

รับสมัครตำแหน่ง ช่างเชื่อมโลหะ (โรงกลึง)

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

ช่างเชื่อมโลหะ

อำเภอพุทธมณฑล, จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้าและส่งออก (Import & Export Officer)

จังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าพนักงานคลังสินค้า (Store Supervisor)

จังหวัดเชียงใหม่

ช่างคุมเครื่องจักร / ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อม

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าหน้าที่ประสานงานติดตั้ง

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร

ช่างซ่อมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ

บริษัท รีฟอร์มโปรดักส์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>