33  

งาน ช่างยนต์ บ บีควิก ใน ลาดกระบัง

  
  

ช่างยนต์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

หัวหน้างาน / Foreman

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการบุุคคลประจำสถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

ธุรการฝ่ายเซฟตี้

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่สรรหารถวิ่งร่วม

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและอาคารสถานที่

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สรรหารถวิ่งร่วม

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

บริษัท บลูแอนด์ไวท์ โปรเฟสชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกรไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรอุตสาหการ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

ฝ่ายการตลาด

บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท สมาร์ท แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงาน : Set up : CNC-Milling

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Technician Production

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ฝ่ายการตลาด

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายผลิต

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2    >>