18  

งาน ช่างยนต์ บ บีควิก ใน ลาดกระบัง

  
  

ช่างยนต์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

พนักงานควบคุมคุณภาพ สาขาลาดกระบัง/พุทธมณฑลสาย3/ชลบุรี/ดอนเมือง/กระทิงลาย

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sales Representative (โครงการโซน ลาดกระบัง,บางนา,ศรีนครินทร์)

บางนา, กรุงเทพฯ - ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายการตลาด+จัดส่งสินค้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมรถรถบัสปรับอากาศ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 20,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

วิศวกรอุตสาหการ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

วิศวกรไฟฟ้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

Technician Production

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Technician CNC-Lathe

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ฝ่ายการตลาด

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงาน : Set up : CNC-Lathe

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

After Sale Service Section Manager

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ