11  

งาน ช่างยนต์ บ บีควิก ใน ลาดกระบัง

  
  

ฝ่ายซ่อมบำรุง

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานบัญชี

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Technician CNC-Lathe

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงาน : Set up : CNC-Lathe

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

ฝ่ายการตลาด

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

พนักงานฝ่ายการตลาด+จัดส่งสินค้า

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Technician Production

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ

Sale

ลาดกระบัง, กรุงเทพฯ