7  

งาน ช่างซ่อม ไฟฟ้า ใน ปทุมวัน

  
  

ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า/ประปา/ปรับอากาศ)

บริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยหัวหน้าช่างซ่อมบำรุง

บริษัท สยามพิวรรธ์ จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง (Technician)

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง (Technician)

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON) - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่รัพยากรบุคคล

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ คีย์ข้อมูล (ประจำที่ออฟฟิสกรุงเทพฯ และ ออฟฟิศโรจนะ อยุธยา) พนักงานสัญญาจ้าง

บริษัท ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)

บริษัท ชัยทรัพย์สุวรรณ เทรดดิ้ง จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - 12,000 บาท/เดือน