12  

งาน ช่างซ่อม ไฟฟ้า ใน ปทุมวัน

  
  

Electrician & Mechanic (ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า)

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

ช่างซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า)

อิเซตัน - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - 8,000-12,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคารและสำนักงาน

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ (หญิง)

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

Assistant Maintenance Manager

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

Maintenance Section Manager

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

ช่างประจำอาคาร

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน(ประจำสาขา)

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

พนักงานขับรถส่งสินค้า

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ขายสินค้าทาง Website

ปทุมวัน, กรุงเทพฯ