งาน ช่างซ่อม โทรศัพท์ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-8 จาก 8 งาน  

ช่างซ่อมโทรศัพท์+Fax(สำนักงาน)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงาน ช่างซ่อมบำรุง อัตราจ้าง 1 คน/ช่างไฟฟ้า อัตราจ้าง 2 คน

จังหวัดสงขลา

บริษัท ดิสโก้โปรดักส์ฟู้ดส์ จำกัด รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

Sales Manager/Sales/Driverด่วน

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงาน คลินิกทันตแพทย์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก ประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา (PS)

อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา

Sales Manager,PDI,SA

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานในคลินิกทันตแพทย์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน