10  

งาน ช่างซ่อมบำรุง ใน จังหวัดขอนแก่น

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างซ่อมบำรุง

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น

ช่างซ่อมบำรุง ประจำ จ.ขอนแก่น(ชุมแพ) ด่วน

บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย-การตลาด ประจำอำเภอเมือง ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดขอนแก่น - 9,500-11,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ(Administration) ประจำสำนักงานขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ Onsite engineer(ขอนแก่น)

บริษัท เอส วี วิศวกรรมและที่ปรึกษา จำกัด - จังหวัดขอนแก่น - 12,500-15,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคไฟฟ้า จ.ขอนแก่น

ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น - 11,000-20,000 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง

sahachai alumimunalloy - จังหวัดขอนแก่น - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น

บริษัท บี-ควิก จำกัด - จังหวัดขอนแก่น - 9,500-11,500 บาท/เดือน

ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง

จังหวัดขอนแก่น - 9,000-15,000 บาท/เดือน