25  

งาน จุลชีววิทยา ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา (R&D)

จังหวัดสงขลา - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ซุปเปอร์ไวเซอร์ ด่วน (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)

จังหวัดสงขลา

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

Microbiologist (นักจุลชีววิทยา)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัย

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

นักเทคนิคการแพทย์ MT

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA Staff

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ เคมี-จุล

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

Laboratory Technician

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2    >>