9  

งาน จุลชีววิทยา ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

Technical Sale (โรงงานอุตสาหกรรม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ - จังหวัดสงขลา - 20,000-35,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำห้าง Lotus-สงขลา (ด่วน)

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำห้าง Lotus-สงขลา (ด่วน)

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบจุลลินทรีย์

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ QA Staff

จังหวัดสงขลา

Microbiologis (นักจุลชีววิทยา)

จังหวัดสงขลา

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่คิวซีไลน์ผลิต (QC Staff)

จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ เคมี-จุล

จังหวัดสงขลา