4  

งาน จุลชีววิทยา ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขายประจำ Makro - สาขาหาดใหญ่ ด่วนๆๆๆ

บริษัท ไตรสตาร์ เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

Laboratory Staff

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

นักจุลชีววิทยา (Microbiologist)

จังหวัดสงขลา - 10,000-15,000 บาท/เดือน