6  

งาน จันทร์ ศุกร์ ธุรการ ใน บางแค

  
  

ผู้ช่วยพนักงานขาย

บางแค, กรุงเทพฯ

Sales Representative / IT Service Sales Representative

บางแค, กรุงเทพฯ

Cleaning Staff (ประจำพื้นที่บางแค)

บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration)

บางแค, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน (เอ็น.ซี.รอยัลปิ่นเกล้า)

บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน) - บางแค, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย PC

บางแค, กรุงเทพฯ - 500 บาท/วัน