189  

งาน จป เทคนิค ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่ขนส่ง / จป.เทคนิค / จป.วิชาชีพ

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

จป เทคนิค

จังหวัดระยอง

จป.เทคนิค

บริษัท พีซีเอ็น แอสฟัลต์ จำกัด - จังหวัดเชียงใหม่

Safety Technician (จป.ระดับเทคนิค)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ/เทคนิค/หัวหน้างาน)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ/เทคนิค/หัวหน้างาน)

กรุงเทพฯ

จป.เทคนิค

บริษัทซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จำกัด - จังหวัดระยอง - 15,000-20,000 บาท/เดือน

จป.เทคนิค / จป.วิชาชีพ

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ/เทคนิค/หัวหน้างาน)

บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ/เทคนิค/หัวหน้างาน)

ไทย

ช่างเทคนิค

หลักสี่, กรุงเทพฯ - 6,500-7,300 บาท/เดือน

ช่างเทคนิค

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับเทคนิค

จตุจักร, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค - ประจำหน่วยงาน

บริษัท เอส ที เฟรม แอนด์ ทรัส จำกัด - จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค (Technical Service Officer)

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด - ประเวศ, กรุงเทพฯ - สวนหลวง, กรุงเทพฯ

Technician Manager(ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค) ต้องการด่วน

E-ideas Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

Technician ติดตั้งออกแบบ CCTV (ช่างเทคนิค CCTV) ต้องการด่วน

E-ideas Co.,Ltd. - กรุงเทพฯ - 10,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิค

จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิค

ไทย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิค

บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด - จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>