งาน จป วิชาชีพ ใน จังหวัดระยอง

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 22 งาน  

เจ้าหน้าที่ประสานงาน BOI/ จป.วิชาชีพ/ล่ามภาษาจีน

ตำบลปลวกแดง, อำเภอปลวกแดง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ

ตำบลบ้านค่าย, อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

จป.วิชาชีพ

ตำบลมะขามคู่, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

จป.วิชาชีพ

ตำบลมาบตาพุด, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

Safety Officer (จป.วิชาชีพ) ประจำระยอง

ตำบลมะขามคู่, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ (จป. วิชาชีพ)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) โรงงานระยอง

จังหวัดระยอง

Safety & Environment Officer (จป.วิชาชีพ)

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

ตำบลหนองละลอก, อำเภอบ้านค่าย, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.เทคนิค, วิชาชีพ)

ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

จังหวัดระยอง - 15,000 บาท/เดือน

นักศึกษาฝึกงาน (จป.) ระยอง

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) - จังหวัดระยอง

จป.เทคนิค / จปงหัวหน้างาน จำนวนมาก (ไม่จำกัดวุฒิ)**ต้องผ่านการอบรมแล้ว

จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาระยอง

ตำบลเนินพระ, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

ตำบลห้วยโป่ง, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ (บริษัท เนปจูน)

ตำบลนิคมพัฒนา, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ค่าจ้าง (Payroll B Plus )

ตำบลมะขามคู่, อำเภอนิคมพัฒนา, จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ภาษาอังกฤษ

ตำบลมาบตาพุด, อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง

พนักงานขายมือทอง(ไม่จำกัดประสบการณ์)

จังหวัดระยอง

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานจป วิชาชีพในจังหวัดระยอง
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>