88  

งาน งานราชการ ใน จังหวัดสงขลา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่ง นายช่างโยธา

จังหวัดสงขลา - 13,800 บาท/เดือน

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่ง เภสัชกร

จังหวัดสงขลา - 20,540 บาท/เดือน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เปิดสอบ พนักงานราชการ

จังหวัดสงขลา - 18,000 บาท/เดือน

กรมควบคุมโรค ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา)

จังหวัดสงขลา - 19,500 บาท/เดือน

office engineer (ประจำสาขาหาดใหญ่)สัญญาจ้าง 6 เดือน

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

office engineer สัญญาจ้าง 6 เดือน

จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ

จังหวัดสงขลา - 11,230 บาท/เดือน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ

จังหวัดสงขลา - 15,000-16,500 บาท/เดือน

Project Manager (ด่วนมาก)

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิตจำกัด - จังหวัดสงขลา

วิศวกรโยธา contact (ประจำสาขาหาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งช่างไฟฟ้า,เภสัชกร ต

จังหวัดสงขลา - 19,500-20,540 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ(หาดใหญ่)

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

จังหวัดสงขลา

Technical Sale (โรงงานอุตสาหกรรม)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ - จังหวัดสงขลา - 20,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)

บริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส เอส โฟรสเซ่นฟู้ด จำกัด - จังหวัดสงขลา

พยาบาลวิชาชีพ

จังหวัดสงขลา - 11,230 บาท/เดือน

พนักงานคีย์ข้อมูล(ธุรการ)

จังหวัดสงขลา

ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>