งาน งานราชการ ใน จังหวัดสงขลา

สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดสงขลา

อำเภอหาดใหญ่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-19 จาก 19 งาน  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

บ่อยาง - 13,800 บาท/เดือน

พนักงานราชการทั่วไป(ครู)

จังหวัดสงขลา

ช่างคอมพิวเตอร์

จังหวัดสตูล - จังหวัดสงขลา

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

รับสมัครเภสัชกรประจำคลินิก

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เซลล์งบประมาณจังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถยนต์

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 6,450 บาท/เดือน

พนักงานขาย(ประจำภาคใต้) ด่วนที่สุด

จังหวัดสงขลา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

พนักงานขับรถ ประจำสำนักงาน ปปส. (พื้นที่ จ.สงขลา)

จังหวัดสงขลา - 10,000-11,000 บาท/เดือน

เลขานุการผู้บริหาร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

หัวหน้าแผนกพลังงานและสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่รับส่งเอกสาร

จังหวัดสงขลา

บริษัท เหมืองแร่ ลิวง จำกัด รับสมัคร สมุห์บัญชี

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เภสัชกร

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา