59  

งาน คลินิก ใน อำเภอปากเกร็ด

  
  

พนักงานคุมเครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (กะกลางคืน)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

Foreman

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 25,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

Sales Administrator

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

รองผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 13,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

Foreman

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 25,000 บาท/เดือน

วิศวกรโยธา

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

Foreman

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 25,000 บาท/เดือน

ที่ปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 20,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - กรุงเทพฯ - 15,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

โฟร์แมนระบบ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

โฟร์แมนก่อสร้าง (งานสถาปัตย์)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ช่างอาคาร

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>