12  

งาน คลินิก ใน จังหวัดพัทลุง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพัทลุง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำโรงงานแปรรูปไก่ พัทลุง

จังหวัดพัทลุง - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (บุคคล)

อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า

จังหวัดพัทลุง

พนักงาน คนสวน / แม่บ้าน

จังหวัดพัทลุง

ช่างไฟฟ้า ประจำพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าช่างทั่วไป ประจำพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายบุคคล

จังหวัดพัทลุง - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายบุคคล

จังหวัดพัทลุง - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยพนักงานขาย(ขับรถ)

จังหวัดพัทลุง - 9,000-13,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายบุคคล

จังหวัดพัทลุง - 9,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วย หัวหน้าฝ่ายบุคคล

จังหวัดพัทลุง - 9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale) ประจำสาขาพัทลุง (ด่วน)

จังหวัดพัทลุง