470  

งาน คลังสินค้า ใน บางนา

  
  

ผู้ช่วยคลังสินค้า (ด่วน)

บริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินนค้า ประจำบางนา KM.19

บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า และขับรถ FORKLIFT (ประจำโรงงาน NISSAN บางนา)

บางนา, กรุงเทพฯ - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ทูดาริ เอฟบีซี จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า (ประจำคลังสินค้าสุขุมวิท 101/1) ** ด่วนมาก

บริษัท วี.วรรณ แอสเสท จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการ และคลังสินค้า (ด่วนมาก)

บางนา, กรุงเทพฯ - จังหวัดสระบุรี

พนักงานคลังสินค้า

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรี่ส์ จำกัด (มหาชน) - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า**รับสมัครด่วน

บริษัท เอสจีที เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า Store

บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการคลังสินค้า

บางนา, กรุงเทพฯ

ธุรการประสานงาน คลังสินค้า TPARK บางนาตราด กม.39

จังหวัดตราด - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังใน TPARK บางนาตราด กม.39 ใกล้บางวัว

จังหวัดตราด - บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า

บางนา, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า/ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์

บริษัท เซ็นคอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด - พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ

Return Supervisor / Outbound Supervisor *** รับสมัครด่วน*** ประจำคลังสินค้า บางนากม.19

บางนา, กรุงเทพฯ - 17,000-25,000 บาท/เดือน

พนักงานประจำคลังสินค้า

จังหวัดตราด - บางนา, กรุงเทพฯ

หัวหน้างานคลังสินค้า (คลองส่งน้ำ บางนา กม.19)

บางนา, กรุงเทพฯ

พนักงานคลังสินค้า

บางนา, กรุงเทพฯ - จังหวัดเลย - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บางนา, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

พระโขนง, กรุงเทพฯ - บางนา, กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>