31  

งาน คลังสินค้า ใน จังหวัดสกลนคร

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

หัวหน้าคลังและขนส่ง (Warehouse and logistic Supervisor)

จังหวัดสกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครพนักงาน PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า Toshiba ประจำห้าง Home Pro สาขาสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C พระราม 4

จังหวัดสกลนคร - 9,000-10,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B004

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B009

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B012

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B015

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำศูนย์เทคโนโลยีที่เหมาะสม สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B008

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B022

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B020

จังหวัดสกลนคร - 18,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัด งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B001

จังหวัดสกลนคร - 13,800 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งนักวิจัย ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B018

จังหวัดสกลนคร - 21,000 บาท/เดือน

รับสมัครฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สังกัด งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B002

จังหวัดสกลนคร - 13,800 บาท/เดือน

Walk-in Interview (ขอนแก่น/อุดรธานี/ ชัยภูมิ/สกลนคร) วันที่ 19 พ.ค.59 สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ณ สนง.ขอนแก่น

จังหวัดสกลนคร

ผู้จัดการ/ผช.ผู้จัดการสาขา บาริสตา แคชเชียร์ ประจำสาขาสนามบินสกลนคร ์New Store(2จุด จุดนอก/จุดใน)

จังหวัดสกลนคร - 10,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

จังหวัดสกลนคร

ขายส่งต่างจังหวัด

จังหวัดสกลนคร

หน้า:     1 | 2    >>