14  

งาน ครู โรงเรียน ใน บึงกุ่ม

  
  

พนักงานฝ่ายบุคคล (สามารถใช้โปรแกรม B Plus )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่าย IT และระบบ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟฟิค ( ด่วน )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT Online ( ด่วนมาก )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหนี้-ลูกหนี้

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เลขาฯ ผู้บริหาร (ฝ่าย IT Online) ด่วน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ Call Center (ด่วนมาก)

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เลขาฯ ผู้บริหาร (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) ด่วน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

แม่บ้าน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เลขาฯ ผู้บริหาร (ฝ่ายการจัดการทั่วไปและบุคคล) ด่วน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ดูแลเอเย่นต์)

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

พนักงานระจำ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 9,000 บาท/เดือน