19  

งาน ครู โรงเรียน ใน บึงกุ่ม

  
  

โรงเรียนย่านเกษตร-นวมินทร์ รับบุคลากรด่วนมาก

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่บุคคล

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

Sales engineer

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

Technical Support and Service Engineer

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าธุรการบัญชี ( ด่วน )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ทั่วไป )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เลขาฯ ผู้บริหาร ( ด่วน )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

พี่เลี้ยงเด็ก/แม่บ้าน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 10,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด Online ( ด่วนมาก )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เลขาฯ ผู้บริหาร (ฝ่ายการตลาด Online) ด่วน

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟฟิค ( ด่วนมาก )

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ Call Center (ด่วนมาก)

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ดูแลเอเย่นต์)

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ - 12,000-120,000 บาท/เดือน

ชับรถผู้บริหาร

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ