15  

งาน ครู เอกชน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / เจ้าหน้าที่บุคคล

จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิศวกรเขียนแบบ/ วิศวกรไฟฟ้า

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ โอเปอรเตอร์(รพ.จุฬารัตน์ 11 บางปะกง) ด่วนมาก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง)ด่วนมาก

จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท สุทธิพงศ์ค้าวัสดุก่อสร้าง(072) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานขับรถจัดส่งผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานสโตร์

หจก.ด๊อกเตอร์ ฟิชชิ่ง แทคเกิ้ล - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานฝ่ายผลิต

หจก.ด๊อกเตอร์ ฟิชชิ่ง แทคเกิ้ล - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 7,000-8,000 บาท/เดือน

พนักงานบรรจุสินค้า

หจก.ด๊อกเตอร์ ฟิชชิ่ง แทคเกิ้ล - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานขายอุปกรณ์ตกปลา (sale)

หจก.ด๊อกเตอร์ ฟิชชิ่ง แทคเกิ้ล - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิต

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุเพื่อการผลิต

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

จป.วิชาชีพและสิ่งแวดล้อม

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา

กราฟฟิคดีไซน์

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลออยล์โปรดักส์ (1991) จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา - 12,000-13,000 บาท/เดือน