20  

งาน ครู เอกชน ใน จังหวัดฉะเชิงเทรา

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขับรถไฟฟ้าโดยสาร ประจำนิคมฯอมตะนคร

บริษัท รถไฟฟ้า(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (Asst. Production Manager)

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต (Asst. Production Manager)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยผู้จัดการ (Assistant to Factory Manager)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Asst. R&D Manager)

จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด - จังหวัดฉะเชิงเทรา

พนักงานผู้พิการ - พนักงานแผนกสโตร์

Reangwa Standard Industry - จังหวัดฉะเชิงเทรา