งาน ครู เอกชน ใน จังหวัดขอนแก่น

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 24 งาน
พบกับงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล์
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ

พนักงานฝ่ายธุรการบัญชี (ชุมแพ)ขอนแก่น

บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด - ตำบลชุมแพ, อำเภอชุมแพ, จังหวัดขอนแก่น 10,000 บาท/เดือน

พนักงานธุรการ,บันทึกข้อมูลและประสานงานลูกค้า สาขาขอนแก่น

บริษัท ดังภูมิ จำกัด - ตำบลบ้านเป็ด, อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 15,000 บาท/เดือน

Make Up Workshop

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 15,000-60,000 บาท/เดือน

Makeup Event (สาขาขอนแก่น)

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 10,000-15,000 บาท/เดือน

Marketing Sale (สาขาขอนแก่น)

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 10,000-15,000 บาท/เดือน

ผจก. ฝึกหัด

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 15,000-60,000 บาท/เดือน

M.C. Workshop

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 12,000-50,000 บาท/เดือน

Sale Make Up

อำเภอเมืองขอนแก่น, จังหวัดขอนแก่น 12,000-58,000 บาท/เดือน

วิศวกรรมกระจก

จังหวัดขอนแก่น 10,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรรมแผนกกระจกแปรรูป

จังหวัดขอนแก่น 10,000-18,000 บาท/เดือน

พนักงานการตลาดและขาย

จังหวัดขอนแก่น

ช่างเทคนิค

จังหวัดขอนแก่น 9,000-13,000 บาท/เดือน

วิศวกรโลหะ/ออกแบบและประมาณการ

จังหวัดขอนแก่น

พนักงานการตลาดการขาย

จังหวัดขอนแก่น 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานบริการลูกค้า สำนักงาน

จังหวัดขอนแก่น 8,000-9,500 บาท/เดือน

พนักงานธุรการตลาดและขาย

จังหวัดขอนแก่น 9,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงงาน/ผช.ผู้จัดการโรงงาน

จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

จังหวัดขอนแก่น 10,000-15,000 บาท/เดือน

วิศวกรรมโยธา

จังหวัดขอนแก่น 12,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน้าร้าน

จังหวัดขอนแก่น 8,000-10,000 บาท/เดือน

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานครู เอกชนในจังหวัดขอนแก่น
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>