111  

งาน ครู อาจารย์ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง - 20,001-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์พยาบาล

จังหวัดเชียงใหม่ - 15,001-20,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้สอน(ทั้งคนในและต่างประเทศ)

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์สอนเบเกอรี่ประจำสำนักงาน (Full-Time)

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาโลจิสติกส์

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่

Part timeและFull time พนักงานครัว และ พนักงานบริการส่วนหน้า ชั่วโมงละ 40-45 บาท

จังหวัดเชียงใหม่

ครูสอนภาษา (Full-time/Part-time)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ครูภาษาญีปุ่น

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง/QC

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>