97  

งาน ครู อาจารย์ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์พิเศษวิชาภาษาไทย (part time)

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำสาขาการประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการตลาด

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัคร Bell Boy, พนักงานยกสัมภาระ

Advance search - อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ช่างซ่อมจักรยาน

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ช่างทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง Purchasing Officer

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ฝ่ายตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์)

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,001-10,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเกษตร (ด่วนมาก)

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง ผู้ดูแลเว็บไซต์

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แนะนำหลักสูตรและบริการ

จังหวัดเชียงใหม่ - 10,001-12,000 บาท/เดือน

Part timeและFull time พนักงานครัว และ พนักงานบริการส่วนหน้า ชั่วโมงละ 40-42 บาท

จังหวัดเชียงใหม่

Part timeและFull time พนักงานครัว และ พนักงานบริการส่วนหน้า ชั่วโมงละ 40-42 บาท

จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>