งาน ครู อาจารย์ ใน จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่

ไทย

ภาคเหนือ

 จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 47 งาน  

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารการตลาด

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชการตลาด

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่

ครูพี่เลี้ยง

จังหวัดเชียงใหม่ - 6,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) ประจำสำนักเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

ครูภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่

ครูสอนภาษาจีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/อังกฤษ

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนแผนกการบัญชีและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่

ครูปฐมวัย ดูแลเด็กเล็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,000-10,000 บาท/เดือน

ครูพี่เลี้ยง(ดูแลด้านสุขภาพเด็ก)

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000-9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาเชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา สนใจติดต่อโทร.08

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ครูวิทยาศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่

Temporary Staff / Liaison for International Conferences @ เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

Temporary Staff / Liaison for International Conferences @ เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ - 1,000 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000-10,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>