69  

งาน ครู อาจารย์ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

อาจารย์สอนภาษาจีน Full-Time ,Past-Time

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิสารสนเทศ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชการตลาด

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาทั่วไป

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำหลักสูตรการประถมศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ

จังหวัดเชียงใหม่

ครูสอนภาษาจีน/ญี่ปุ่น/เกาหลี/อังกฤษ

อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000 บาท/เดือน

ครูผู้สอนแผนกการบัญชีและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่

ครูพี่เลี้ยง(ดูแลด้านสุขภาพเด็ก)

จังหวัดเชียงใหม่ - 7,000-9,000 บาท/เดือน

ครูปฐมวัย ดูแลเด็กเล็ก

จังหวัดเชียงใหม่ - 8,000-10,000 บาท/เดือน

บ.ชัชวาล3 จำกัด รับสมัครพนักงานการตลาด และบัญชี

บ. ชัชวาล3 จำกัด - จังหวัดเชียงราย - อำเภอแม่ริม, จังหวัดเชียงใหม่ - 9,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาเชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา สนใจติดต่อโทร.08

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC สาขาเชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา สนใจติดต่อโทร.08

อำเภอพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - จังหวัดเชียงใหม่ - 15,000-18,000 บาท/เดือน

Code.Rocks Studio รับสมัคร web developer งานไม่ใช่งานประจำสามารถทำที่บ้านได้

จังหวัดเชียงใหม่ - 18,000-35,000 บาท/เดือน

ครูวิทยาศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่

ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1

อำเภอสันป่าตอง, จังหวัดเชียงใหม่

รองผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ / ครูอนุบาล / ครู

อำเภอสันทราย, จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>