69  

งาน ครู อาจารย์ ใน จังหวัดเชียงใหม่

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

ขนมบ้านอาจารย์ รับสมัคร พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QA,QC จำนวน 1 อัตรา

: ขนมบ้านอาจารย์ - จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง

อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์

จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดลำปาง - 20,001-30,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,001-15,000 บาท/เดือน

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์

จังหวัดเชียงใหม่

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ เทคโนโลยีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ผู้สอน(ทั้งคนในและต่างประเทศ)

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์สอนเบเกอรี่ประจำสำนักงาน (Full-Time)

จังหวัดเชียงใหม่ - 12,000 บาท/เดือน

อาจารย์ประจำภาควิชาการประกอบการ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาโลจิสติกส์

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงใหม่

NES EDUCATIONAL GROUP (NES BAANPASA) รับสมัคร Graphic Designer จำนวน 1 อัตรา

: NES EDUCATIONAL GROUP (NES BAANPASA) - จังหวัดเชียงใหม่

หน้า:     1 | 2 | 3    >>