12811  

งาน ครู อัตราจ้าง ใน ไทย

  
  

ครูอัตราจ้าง ภาษาจีน

อำเภอพญาเม็งราย, จังหวัดเชียงราย - 12,000 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัคร พนักงานขายประจำสาขาจังหวัด เชียงราย(แม่สาย), เชียงใหม่, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน จังหวัดละ 1 อัตรา (Part-time)

ภาคเหนือ

บริษัท ขอนแก่น เอสอาร์ โฮมเซ็นเตอร์ 2003 จำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่ว่าจ้าง จำนวน1อัตรา

: บริษัท ขอนแก่น เอสอาร์ โฮมเซ็นเตอร์ 2003 จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

ครูอัตราจ้าง

จังหวัดราชบุรี

ครูอัตราจ้าง

จังหวัดอุบลราชธานี - 7,000 บาท/เดือน

ครูอัตราจ้าง

จังหวัดสงขลา - 9,140 บาท/เดือน

รับสมัครผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (อัตราจ้าง) จำนวน 15 อัตรา

จังหวัดยะลา - 12,000 บาท/เดือน

บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น)รับสมัครช่างเขียนแบบ AutoCAD(ด่วน) ด้านโยธาจำนวน1อัตรา

: บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น) - จังหวัดขอนแก่น

รับสมัคร ครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์

Advance search - อำเภอเมืองเชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัดรับสมัครช่างไฟฟ้าจำนวน1อัตรา

: บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น)รับสมัครช่างเขียนแบบ Autocad(ด่วนมาก)ด้านโยธาจำนวน2อัตรา

: บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น) - จังหวัดขอนแก่น

บริษัท วรนิทัศน์ จำกัดรับสมัครช่างประปาจำนวน1อัตรา

: บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด - จังหวัดขอนแก่น

บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น)รับสมัครช่างเขียนแบบ AutoCAD(ด่วน) ด้านโยธาจำนวน2อัตรา

: บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น) - จังหวัดขอนแก่น

บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น)รับสมัครช่างเขียนแบบ Autocad(ด่วนมาก)ด้านโยธาจำนวน1อัตรา

: บ.ทีแอนด์ซันด์ คอนสตรัคชั่น(สำนักงานขอนแก่น) - จังหวัดขอนแก่น

พนักงานขายประจำสาขาจังหวัด เชียงราย(แม่สาย), เชียงใหม่, ลำปาง, พะเยา, แพร่, น่าน จังหวัดละ 1 อัตรา

ภาคเหนือ - 9,000 บาท/เดือน

Admin Officer PLUS7 สัญญาจ้าง 4 เดือน (Hatyai) จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดภูเก็ต

Admin Officer PLUS7 สัญญาจ้าง 4 เดือน (Hatyai) จำนวน 1 อัตรา

จังหวัดสงขลา

Admin Officer PLUS7 สัญญาจ้าง 4 เดือน (Hatyai) จำนวน 1 อัตรา

อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงาน (อัตราจ้าง 6 เดือน)

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยประสานงาน (อัตราจ้าง 6 เดือน)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>