งาน ครู อบต ใน จังหวัดอุบลราชธานี

สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-13 จาก 13 งาน  

IT Support (ประจำสาขาโคราช, อุบลราชธานี ,สุพรรรณบุรี)

จังหวัดนครราชสีมา - จังหวัดอุบลราชธานี

ดีไซน์เนอร์ (มีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์)

อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงาน Visual Merchandising (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี - 15,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ จ.อุบลราชธานี (STA-UB)

จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานบัญชี/ธุรการบัญชี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี

Sales Supervisor (เขตจ.อุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี

ธุรการ-เวลา

จังหวัดอุบลราชธานี - 12,000 บาท/เดือน

Hardware programmer

จังหวัดอุบลราชธานี

ธุรการชิปปิ้ง (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายค้าปลีก / ผู้จัดการโซนค้าปลีก / ผู้จัดการแผนกค้าปลีก (ประจำสาขา รังสิต)

จังหวัดอุบลราชธานี

Operation Manager(ประจำอุบลราชธานีด่วน)

จังหวัดอุบลราชธานี - 30,000-45,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้า ส่งเสริมธุรกิจ-พื้นที่ส่งเสริมการตลาดส่วนกลาง (อุบลราชธานี)

จังหวัดอุบลราชธานี