9  

งาน ครู สอนพิเศษ ใน จังหวัดพัทลุง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพัทลุง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ครูสอนภาษาอังกฤษ (สาขาพัทลุง)

จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน/ เพศชาย ประจำสาขาพัทลุง ด่วนมาก ๆ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด - จังหวัดพัทลุง

พนักงานบัญชี

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศ.พรพรรณ - จังหวัดพัทลุง

Sale Area ตรัง,สตูล,พัทลุง

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดพัทลุง - 15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (ตรัง,สตูล,พัทลุง)

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดพัทลุง - 15,000-25,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขาฝึกหัด เพศชาย,หญิง ประจำสาขาแม่ขรี จ.พัทลุง ด่วนมาก ๆ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด - จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase) จ.พัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่บัญชีเปิดบิลขาย (พาร์ทไทม์)

อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ - อำเภอบางแก้ว, จังหวัดพัทลุง