6  

งาน ครู สอนพิเศษ ใน จังหวัดพัทลุง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดพัทลุง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า /เพศชาย ประจำสาขาแม่ขรี จ.พัทลุง ด่วนมาก

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพัทลุง

หัวหน้าทีมขายและพนักงานขาย-พัทลุงด่วน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดพัทลุง - 13,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้ (TERRITORY SALES EXECUTIVE - SOUTH)

อำเภอกงหรา, จังหวัดพัทลุง - อำเภอป่าพะยอม, จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (จังหวัดพัทลุง) ด่วน

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด - จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(หน่วยสนับสนุน) เพศชาย/หญิง ประจำสาขาควนขนุน จ.พัทลุง

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดพัทลุง

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ประจำ โรงงานแปรรูปไก่ ต.ท่าแค จ.พัทลุง

บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด - อำเภอเมืองพัทลุง, จังหวัดพัทลุง - 20,000-25,000 บาท/เดือน