7  

งาน ครู พี่เลี้ยงเด็ก ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด(ลงโฆษณาที่ชุมพร)

จังหวัดชุมพร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน(ประจำสาขาชุมพร)

จังหวัดชุมพร

นักวิชาการเกษตร

จังหวัดชุมพร

ผู้ช่วยช่าง ประจำหน่วยงานการไฟฟ้า อ.หลังสวน จ.ชุมพร

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) - จังหวัดชุมพร - 328 บาท/วัน

ช่างยนต์ สาขาชุมพร

จังหวัดชุมพร - 9,500-11,500 บาท/เดือน

แคชเชียร์ประจำศูนย์บริการ สาขาชุมพร

จังหวัดชุมพร - 9,500-11,500 บาท/เดือน

พนักงานแนะนำสินค้า(PC).-เลือกพื้นที่ทำงานได้

Kitzcho international - จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน