17  

งาน ครู พี่เลี้ยงเด็ก ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์และเครื่องสำอาง BA/PC ประจำ ร้านประกายผม จ.ชุมพร (Dcash)

จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (สินเชื่อ) / เพศชาย ประจำสาขาหลังสวน จ.ชุมพร

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาหลังสวน จ.ชุมพร ด่วนมาก ๆ

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่บัญชีคลังชุมพร

จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการปั้มน้ำมันฝึกหัด (ลงโฆษณาที่ชุมพร)

จังหวัดชุมพร - 15,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) ประจวบ สุราษฎร์ ชุมพร

จังหวัดชุมพร

SU.เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา ชุมพร 300 บาท/วัน + โอที

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชุมพร - 10,000 บาท/เดือน

SU.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขาชุมพร ด่วน วันละ 320-440 บาท + ค่าคอม

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชุมพร - 320-440 บาท/วัน

พนักงานรับจ่ายน้ำมัน ชุมพร

จังหวัดชุมพร

วิศวกรเหมืองแร่

จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชุมพร

จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชุมพร

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดชุมพร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (พัทลุง,ชุมพร)

จังหวัดพัทลุง - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ส่งเสิรมการเกษตรประจำสาขาต่างจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดชุมพร

หัวหน้าฝ่ายผลิตพืช

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร

นักวิชาการเกษตร

บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด - จังหวัดชุมพร