37790  

งาน ครู บรรณารักษ์ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (ครูห้องสมุด-ทำงานที่ ร.ร.โสมาภาพัฒนา)

กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่บรรณารักษศาสตร์

จังหวัดสงขลา

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

ครูคณิตศาสตร์ ครูบรรณารักษ์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูภาษาอังกฤษ

จังหวัดสงขลา

ครูศิลปะ,ครูภาษาอังกฤษ,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ธุรการ,ครูคณิต

จังหวัดสงขลา

ครูศิลปะ,ครูภาษาอังกฤษ,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ธุรการ

จังหวัดสงขลา

ครู บรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา - 9,000 บาท/เดือน

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา - 90,000 บาท/เดือน

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดสุรินทร์

Library ( บรรณารักษ์ )

กรุงเทพฯ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

บริษัท DIR4 ประกาศหาผู้ร่วมงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ ดูแลทรัพย์สินต่างๆ และดูแลการเบิกจ่ายของต่างๆในการกองถ่ายทำโฆษณาเพศชาย-หญิง วุฒิปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพฯ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์ข้อมูล

มติชน - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดศรีสะเกษ

บรรณารักษ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง - จังหวัดตรัง - 9,032 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

ไทย

บรรณารักษ์

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด - กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคหอสมุดฯ (หัวหน้าอาวุโส - วุฒิสาขาบรรณารักษ์)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>