40072  

งาน ครู บรรณารักษ์ ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ (ครูห้องสมุด-ทำงานที่ ร.ร.โสมาภาพัฒนา)

กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดสงขลา

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดสุรินทร์

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดภูเก็ต

งานบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 - จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณารักษ์

โรงเรียน เอกบูรพา วิเทศศึกษา - คลองสามวา, กรุงเทพฯ - มีนบุรี, กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา - กรุงเทพฯ - 3,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ด่วนมาก

กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ - กรุงเทพฯ

หัวหน้างานจดหมายเหตุ/บรรณารักษ์

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ/บรรณารักษ์

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์ 3 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์ข้อมูล

มติชน - กรุงเทพฯ

Library ( บรรณารักษ์ )

กรุงเทพฯ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ บรรณารักษ์

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา - จังหวัดศรีสะเกษ

บรรณารักษ์

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือเกษตร / เจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการหนังสือเกษตร

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด - กรุงเทพฯ - 12,000-20,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด - กรุงเทพฯ

จนท.ตรวจเล่มสารนิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย (จบสาขาบรรณารักษ์เท่านั้น)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - กรุงเทพฯ

หัวหน้าฝ่ายเทคนิคหอสมุดฯ (หัวหน้าอาวุโส - วุฒิสาขาบรรณารักษ์)

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - จังหวัดปทุมธานี

นักศึกษาฝึกงาน กองบรรณาธิการหนังสือ (กองภาษา)

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด - กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>