27945  

งาน ครู บรรณารักษ์ ใน ไทย

  
  

ครูบรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

ครูบรรณารักษ์

จังหวัดปทุมธานี

บรรณารักษ์ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - คลองเตย, กรุงเทพฯ

บรรณาธิการหมวดภาษาไทย, สังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

จตุจักร, กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยบรรณาธิการสาระการศึกษา (Education Content Corditor)

บริษัท ซันยางอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด - กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์

จังหวัดนนทบุรี - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์/เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช - กรุงเทพฯ

บรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง สังกัดศูนย์ข้อมูล

มติชน - กรุงเทพฯ

งานบรรณารักษ์ห้องสมุด

โรงเรียนยุวทูตศึกษา 2 - จังหวัดอุบลราชธานี

บรรณารักษ์

โรงเรียนสาธิตพัฒนา - กรุงเทพฯ - 3,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ด่วนมาก

กรุงเทพฯ

หัวหน้างานจดหมายเหตุ/บรรณารักษ์

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ - กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่จดหมายเหตุ/บรรณารักษ์

มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ - กรุงเทพฯ - 12,000-18,000 บาท/เดือน

Library ( บรรณารักษ์ )

กรุงเทพฯ - 15,000-35,000 บาท/เดือน

บรรณารักษ์

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สถาบันกันตนา) - จังหวัดนครปฐม

Cook / พ่อครัว แม่ครัว

บริษัท เครปส์ แอนด์ โค. ดีเวล๊อปเม้นท์ จำกัด - ปทุมวัน, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การขาย-ประจำโครงการ (จ.นครราชสีมา)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ - จังหวัดนครราชสีมา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>