116  

งาน ครู ธุรการ ใน อำเภอปากเกร็ด

  
  

ธุรการ ประสานงานโครงการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ธุรการโครงการ (Site Administrative)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต/ วางแผนการผลิต

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 10,000-12,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ธุรการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 12,000-15,000 บาท/เดือน

Sales Administrator /เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด - อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เลขานุการ/ธุรการ

บริษัท ซิงกูลลาร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด - อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ธุรการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

บัญชี/การเงิน/ธุรการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

ธุรการ

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ธุรการบัญชี

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

คนงานฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี - 8,500-9,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย(interior)

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด้านก่่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจั

อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี

หน้า:     1 | 2 | 3    >>