7  

งาน ครู คอมพิวเตอร์ ใน จังหวัดเลย

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย)

จังหวัดเลย

พนักงาน ยื่นประมูลหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ องค์กรธุรกิจต่างๆ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ IT network software และอื่นๆ สาขาเลย

หจก.กู้ดสปีดคอมพิวเตอร์ - จังหวัดเลย - 15,000 บาท/เดือน

รับสมัครเจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Draftsman)

อำเภอปักธงชัย, จังหวัดนครราชสีมา - อำเภอภูหลวง, จังหวัดเลย - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาเลย ฉะเชิงเทรา (Fresh Manager )

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดเลย

พนักงานสินเชื่อสมทบ (เพศชาย) ประจำสาขาเลย จ.เลย

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจังหวัดหนองคาย , เลย

สถาบันสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ - จังหวัดเลย

telesale

จังหวัดเลย - 10,000-15,000 บาท/เดือน