6  

งาน ครู คอมพิวเตอร์ ใน จังหวัดเลย

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าโครงการ (โฟร์แมน)

อำเภอเมืองเลย, จังหวัดเลย

เจ้าหน้าที่ชลประทาน (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)

อำเภอภูหลวง, จังหวัดเลย

วิศวกรแผนกวิศวกรรม (มิตรภูหลวง จ.เลย)

อำเภอภูหลวง, จังหวัดเลย

ผู้จัดการฝ่ายผลิต / คิว.ซี

อำเภอเมืองเลย, จังหวัดเลย

พนักงานขายประจำ Makro - สาขาเลย (ขายมือถือ) ด่วนๆๆๆ

จังหวัดเลย - 9,000 บาท/เดือน

อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา

จังหวัดเลย