7  

งาน ครัวไทย ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

รับสมัคร ไกด์ มัคคุเทศ

ขนอมฟิชชิ่งแอนด์ทัวร์ - จังหวัดนครศรีธรรมราช

ครูภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ รับสมัครด่วน

โรงเรียนกวดวิชาสมาร์ทหัวไทร - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างยนต์ ด่วน ประจำสาขา นครศรีธรรมราช

บริษัท บี - ควิก จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,500-11,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดเรียงสินค้า(ภาคใต้ตอนล่าง)

จังหวัดนครศรีธรรมราช - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย(PC) ประจำ Big C นครศรีธรรมราช

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยช่างขุดเจาะ น้ำมัน ( Offshore)

จังหวัดนครศรีธรรมราช