5  

งาน ครัวไทย ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติการค้นหาล่าสุด

PC อ.ชะอวด, อ.จันดี, อ.หัวไทร

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,000 บาท/เดือน

รับสมัคร ช่างกล

Advance search - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,000 บาท/เดือน

ธุรการประชาสัมพันธ์ และติวเตอร์

สถาบันกวดวิชาจุฬาวิทยาลัย - จังหวัดนครศรีธรรมราช - 9,000-25,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยจัดเรียงสินค้า(ภาคใต้ตอนล่าง)

บริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด(สาขา นครศรีธรรมราช) - จังหวัดนครศรีธรรมราช - อำเภอหาดใหญ่, จังหวัดสงขลา - 15,000-20,000 บาท/เดือน