13  

งาน คนว่างงาน ใน จังหวัดราชบุรี

  
  
สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ Set Up(ประจำสำนักงานโพธาราม)

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบสด

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ทำฝนหลวง ประจำหน่วยงานกรมฝนหลวง (จ.ราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี - 9,000-10,500 บาท/เดือน

Operator

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

Production Sup

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

R&D SUPERVISOR Regulatory Affair

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ออกแบบสี (Colorist) (ประจำห้อง Lab โรงงานราชบุรี)

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าส่วนทางเทคนิค

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

Sale Representative ประจำ จ.ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี - 10,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี

อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

Administrative Officer (มูลนิธิ ดร.พิชนี หมู่บ้านเมืองเอก ม.รังสิต)

อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี