17  

งาน ขาย รถยนต์ ใน จังหวัดตรัง

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดตรัง

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานขายส่ง สำนักงานตรัง

จังหวัดตรัง

พนักงานขายส่ง สำนักงานตรัง

จังหวัดตรัง

พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ เขต นคร ตรัง กระบี่

จังหวัดตรัง - จังหวัดกระบี่

พนักงานขายพื้นที่ จ.ตรัง จ.กระบี่

จังหวัดตรัง - จังหวัดกระบี่

ตัวแทนขายต่างจังหวัดภาคใต้เขต W16

บริษัท ควอลิเมด จำกัด - จังหวัดตรัง

พนักงานขายหน่วยรถมันฝรั่งเลย์ (พื้นที่)ตรัง

จังหวัดตรัง - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

จังหวัดตรัง - จังหวัดภูเก็ต - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด - จังหวัดตรัง - 9,000-15,000 บาท/เดือน

ลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด - จังหวัดตรัง - 9,000-11,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

บริษัท ฮีโน่ตรัง จำกัด - จังหวัดตรัง - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานบัญชี สาขาตรัง

บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด - จังหวัดตรัง - 16,000 บาท/เดือน

หัวหน้าสาขา (สาขาวังวิเศษ จ.ตรัง)

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด - จังหวัดตรัง - 9,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ (ม.อ.ตรัง)

จังหวัดตรัง

สัตวบาล สาขาตรัง

บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด - จังหวัดตรัง - 13,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงาน ธุรการ

บริษัท กันตังซีฟู้ด จำกัด - อำเภอกันตัง, จังหวัดตรัง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

จังหวัดตรัง

ช่างเทคนิคทั่วไป ประจำตรัง

จังหวัดตรัง