44  

งาน ขับรถ ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนก Pest Control

อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ทำฝนหลวง ประจำหน่วยงานกรมฝนหลวง (จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร - 9,000-10,500 บาท/เดือน

ธุรการทั่วไป,ผู้ประเมินหลักทรัพย์

จังหวัดชุมพร - 9,001-10,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทำฝนหลวง ประจำหน่วยงานกรมฝนหลวง (จ.ชุมพร)

จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (พัทลุง,ชุมพร)

จังหวัดพัทลุง - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ส่งเสิรมการเกษตรประจำสาขาต่างจังหวัด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี - จังหวัดชุมพร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำจังหวัดชุมพร

จังหวัดชุมพร - 15,000 บาท/เดือน

นักวิชาการเกษตร

จังหวัดชุมพร

วิศวกรคุมงานก่อสร้าง

จังหวัดชุมพร

ผู้ตรวจสอบบัญชี

จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สาขาชุมพร,สาขาระยอง )

จังหวัดระยอง - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (เร่งรัดหนี้สิน)

จังหวัดสมุทรสงคราม - จังหวัดชุมพร

Sale Area ชุมพร , ประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดชุมพร

พนักงานขาย (เซลล์) จ. ชุมพร

จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย (เซลล์) จ.ชุมพร

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด - จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขายเครดิตสินค้าอุปโภคบริโภคประจำภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี)

จังหวัดชุมพร - 12,000-15,000 บาท/เดือน

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด จ.ชุมพร, จ.ระนอง( Cash Van )

จังหวัดชุมพร - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ Tesco Visa Card รับสมัครสาขาชุมพร รับเป็นพนักงานประจำ ด่วน

จังหวัดชุมพร - 9,000-13,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่วยงานบริการลูกค้า ประจำพื้นที่ชุมพร-ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต - จังหวัดชุมพร - 15,001-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>