46  

งาน ขับรถ ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) ประจวบ สุราษฎร์ ชุมพร

จังหวัดชุมพร

SU.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขาชุมพร ด่วน วันละ 320-440 บาท + ค่าคอม

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชุมพร - 320-440 บาท/วัน

SU.เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ (หน่วยแทน) สาขา ชุมพร 300 บาท/วัน + โอที

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - จังหวัดชุมพร - 10,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนก Programmer(ปฎิบัติงานที่ชุมพร 1 อัตรา และกรุงเทพ 1 อัตรา)

กรุงเทพฯ - จังหวัดชุมพร

พนักงานรับจ่ายน้ำมัน ชุมพร

จังหวัดชุมพร

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

จังหวัดชุมพร

อายุรแพทย์

จังหวัดชุมพร

นักการตลาด

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการสาขา ประจำสาขาท่าแซะ จ.ชุมพร

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชุมพร

พนักงานขายประจำ จังหวัดชุมพร

บริษัท เวนทัส เทรดดิ้ง จำกัด - จังหวัดชุมพร

ช่างซ่อมทำสี แม็ก

บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด - จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์

จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด - จังหวัดชุมพร

หัวหน้าแผนกบริหารมาตรฐาน

อำเภอเมืองชุมพร, จังหวัดชุมพร

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

จังหวัดชุมพร

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (พัทลุง,ชุมพร)

จังหวัดพัทลุง - จังหวัดชุมพร

พนักงานขับรถ (ประจำสาขา ชุมพร และหลังสวน)

บริษัท ดอนไลท์ กรุ๊ป - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เพศชาย ประจำสาขาชุมพร ด่วนมาก

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชุมพร

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

บริษัท สงวนยางยนต์ชุมพร จำกัด - จังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/เพศชาย ประจำสาขาท่าแซะ (จ.ชุมพร) ด่วนมาก

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด - จังหวัดชุมพร

หน้า:     1 | 2 | 3    >>