71  

งาน ขับรถ ใน จังหวัดชุมพร

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคใต้

 จังหวัดชุมพร

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ช่างซ่อมบำรุง

จังหวัดชุมพร - 310-333 บาท/วัน

หัวหน้าส่วนควบคุมการผลิต

จังหวัดชุมพร - 25,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าส่วนจัดซื้อ

จังหวัดชุมพร - 25,000-30,000 บาท/เดือน

หัวหน้าหน่ายผลิต

จังหวัดชุมพร - 10,000-12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่่จัดซื้อ

จังหวัดชุมพร - 10,000-14,000 บาท/เดือน

ธุรการประกัน

จังหวัดชุมพร - 300 บาท/วัน

พนักงานธุรการ

จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานสโตร์

จังหวัดชุมพร - 300 บาท/วัน

คนสวน

จังหวัดชุมพร - 300 บาท/วัน

พนักงานการตลาด

จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย

จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงาน Call center

จังหวัดชุมพร - 9,000 บาท/เดือน

พนักงานห้องชั่ง

จังหวัดชุมพร - 10,000-15,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่จัดซื้อพัสดุ

จังหวัดชุมพร - 12,000-15,000 บาท/เดือน

ช่างฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร - 12,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดชุมพร - 340 บาท/วัน

หัวหน้ากะ (ผลิตก๊าซชีวภาพ)

จังหวัดชุมพร - 15,000-20,000 บาท/เดือน

พนักงานวิเคราะห์

จังหวัดชุมพร - 9,000-15,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดชุมพร - 20,000-30,000 บาท/เดือน

ช่างฝ่ายผลิต

จังหวัดชุมพร - 10,000-20,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>