งาน ขนส่ง ใน จังหวัดราชบุรี

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 36 งาน  

หัวหน้าแผนกจัอซื้อหรือหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง

ตำบลบ้านโป่ง, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าและการขนส่ง

ตำบลบางน้ำจืด, อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร - ตำบลห้วยยางโทน, อำเภอปากท่อ, จังหวัดราชบุรี

พนักงาน(ติดรถ)ขนส่ง

จังหวัดราชบุรี

เลขานุการผู้บริหารชาวญี่ปุ่น

ตำบลหนองอ้อ, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

Driver / พนักงานขับรถ

ตำบลดอนกระเบื้อง, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

ผู้ช่วยQMR

ตำบลสามเรือน, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

ช่างซ่อมบำรุง

ตำบลเจ็ดเสมียน, อำเภอโพธาราม, จังหวัดราชบุรี

จป.วิชาชีพ

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

พนักงานขับรถ

ตำบลบางแพ, อำเภอบางแพ, จังหวัดราชบุรี - 300 บาท/วัน

เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี - 10,000-13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

ตำบลหนองกลางนา, อำเภอเมืองราชบุรี, จังหวัดราชบุรี

ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก

จังหวัดราชบุรี

ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี - 18,000-20,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )

จังหวัดราชบุรี - 23,000-25,000 บาท/เดือน

หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D

ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานขนส่งในจังหวัดราชบุรี
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 >>