งาน ก่อสร้าง ใน จังหวัดสกลนคร

สถานที่
ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-16 จาก 16 งาน  

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย) ประจำสาขาพื้นที่ จ.สกลนคร

อำเภอวานรนิวาส, จังหวัดสกลนคร - อำเภอพังโคน, จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

จังหวัดสกลนคร - จังหวัดสระแก้ว

เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ ประจำสาขาสกลนคร (STA-SN)

จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ

จังหวัดสกลนคร - จังหวัดมุกดาหาร

Process Engineer

จังหวัดสระแก้ว - จังหวัดสกลนคร

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

จังหวัดสกลนคร

พนักงานขายผลิตภัณฑ์คอนกรีต

อำเภอสว่างแดนดิน, จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สกลนคร)

จังหวัดสกลนคร

วิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม

จังหวัดสกลนคร - จังหวัดมุกดาหาร

หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำ จ.สกลนคร (STA-SN)

จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าแผนกผลิต

จังหวัดสระแก้ว - จังหวัดสกลนคร

สวนพฤกษา รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเกษตร ฟาร์ม

อำเภอพังโคน, จังหวัดสกลนคร - 10,000-18,000 บาท/เดือน

สวนพฤกษา รับสมัคร ธุรการบัญชี

อำเภอพังโคน, จังหวัดสกลนคร - 10,000-18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ จ.สกลนคร (STA-SN)

จังหวัดสกลนคร