10  

งาน การแพทย์ ใน จังหวัดพิษณุโลก

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคกลาง

 จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติการค้นหาล่าสุด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ (โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)

จังหวัดพิษณุโลก - 19,500 บาท/เดือน

นักเทคนิคการแพทย์ ประจำสาขา รพ. กรุงเทพศูนย์พิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำจังหวัดพิษณุโลก(STA-PL)

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

รับสมัครแพทย์ประจำคลินิกผิวพรรณ(FT)ประจำสาขา พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

ภพรวิญคลินิก รับสมัครแพทย์ประจำคลินิกผิวพรรณ(FT)ประจำสาขา พิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก

พยาบาล หัวหน้าแผนก CSSD ประจำ รพ. กรุงเทพพิษณุโลก

N Health - กรุงเทพฯ - จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำสาขาพิษณุโลก STA-PL

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำจังหวัดพิษณุโลก STA-PL

บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) - จังหวัดพิษณุโลก

ผู้ช่วยวิจัยจของโครงการ

จังหวัดพิษณุโลก - 16,400 บาท/เดือน

ผู้จัดการคลินิก (ราชเทวี คลินิก) สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก

บริษัท ราชเทวี โฮลิสติก คลินิก จำกัด - จังหวัดพิษณุโลก - 13,000-18,000 บาท/เดือน