งาน การเงิน โรงเรียน ใน ไทย

ประวัติการค้นหาล่าสุด
งานที่ 1-20 จาก 14351 งาน  

โรงเรียนศุภปัญญา อ.แม่จัน จ.เชียงรายรับสมัคร ครูและเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา2560

โรงเรียนศุภปัญญา อ.แม่จัน จ.เชียงราย - ตำบลแม่จัน, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย - 10,000-12,000 บาท/เดือน

โรงเรียนบ้านป่าบง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)

โรงเรียนบ้านป่าบง - ตำบลป่าบง, อำเภอสารภี, จังหวัดเชียงใหม่ - 6,000 บาท/เดือน

โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กหลายอัตรา

โรงเรียนเอกทวีวิทย์ - ตำบลแม่สาย, อำเภอแม่สาย, จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนนานาชาติเชียงราย รับสมัครพนักงานขับรถและนักการภารโรง

โรงเรียนนานาชาติเชียงราย - จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนปัญญาวัฒน์ รับสมัครพนักงานขับรถ (ด่วน)

โรงเรียนปัญญาวัฒน์ - ตำบลสันทราย, อำเภอแม่จัน, จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย

โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย - ตำบลแม่สรวย, อำเภอแม่สรวย, จังหวัดเชียงราย - 7,000 บาท/เดือน

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงรายรับสมัครอาจารย์แนะแนว

โรงเรียนบริบาลชุมชนเชียงราย - จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี อ.พาน รับสมัครพนักงานฝ่ายธุรการ (แผนกประจำห้องพยาบาลโรงเรียน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป

โรงเรียนศิริมาตย์เทวี พาน - ตำบลเมืองพาน, อำเภอพาน, จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จำนวน 3 อัตรา

ไทย

โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา

ไทย - 7,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ

ลาดพร้าว, ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ที่ปรึกษางานขาย (สาขาหน้าโรงเรียนปริ้นฯและสาขาจอมทอง) ด่วนมาก

อำเภอจอมทอง, จังหวัดเชียงใหม่

ธุรการโรงเรียน

ตำบลบางแก้ว, อำเภอบางพลี, จังหวัดสมุทรปราการ

ครูอนุบาลโรงเรียนนานาชาติ (ปฏิบัติงาน สุขุมวิท 62)

กรุงเทพฯ

ธุรการโรงเรียนสอนภาษาจีน

กรุงเทพฯ

ครูผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับ ระดับ อนุบาล - ประถม 6 โรงเรียนย่านปทุมธานี

ตำบลบ้านงิ้ว, อำเภอสามโคก, จังหวัดปทุมธานี

ผู้บริหารโรงเรียนแฟรนไซส์

กรุงเทพฯ - 40,000-50,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5

จังหวัดนนทบุรี - 11,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ประจำโรงเรียนเซนปีเตอร์ ธนบุรี

กรุงเทพฯ - 13,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

กรุงเทพฯ

รับอีเมล์แจ้งข่าวงานล่าสุด
งานการเงิน โรงเรียนในไทย
สร้างการแจ้งข่าวของคุณ
คุณสามารถยกเลิกการแจ้งข่าวงานได้ตลอดเวลา

หน้า:     1 2 3 >>