76  

งาน การตลาด ใน หลักสี่

  
  

ผู้จัดการฝ่ายการขาย/การตลาด

บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย/การตลาด(ออกตลาด)

บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 9,000-12,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย/การตลาด(ออกตลาด)

บริษัท เพ็ทโปร กรุ๊ป จำกัด - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย/การตลาด(ออกตลาด)

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

พนักงานขาย/การตลาด(ออกตลาด)

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 9,000-12,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการฝ่ายการขาย/การตลาด

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 20,000-30,000 บาท/เดือน

พนักงานขาย การตลาด

หลักสี่, กรุงเทพฯ

รองผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด

หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด (social media marketing)

หลักสี่, กรุงเทพฯ

รับสมัครผู้บริหารงานด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับอนุบาลและประถมศึกษา

หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

บริษัท ไอที โปรเฟสชั่นแนล จำกัด - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการส่วนการตลาด

หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่การตลาด

หลักสี่, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่อาวุโสการตลาด

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

หลักสี่, กรุงเทพฯ

ผู้จัดการแผนกการตลาด

ฮาร์ดคอร์ - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

ฮาร์ดคอร์ - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 12,000-14,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 10,000 บาท/เดือน

พนักงานฝ่ายการตลาด

พีทีเอ็นเอส - ดอนเมือง, กรุงเทพฯ - หลักสี่, กรุงเทพฯ - 12,500 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>