9  

งาน กรุงศรี ใน จังหวัดอุบลราชธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุบลราชธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการก่อสร้างโครงการ

จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรไฟฟ้า

บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

วิศวกรโยธา

บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาอุบลราชธานี

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี - 15,000 บาท/เดือน

จนท.แผนกทรัพย์สินและซ่อมบำรุง

บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ (ประจำประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 อุบล)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี

ช่างยนต์

บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด - จังหวัดอุบลราชธานี