18704  

งาน กรรมกร ใน ไทย

  
  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง

อำเภอบ้านโฮ่ง, จังหวัดลำพูน - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย

จังหวัดเชียงราย - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการลงทุน (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี))

จังหวัดชลบุรี - 13,800 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคสองแคว

อำเภอสองแคว, จังหวัดน่าน - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป(ครู)วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

จังหวัดสิงห์บุรี - 18,000 บาท/เดือน

นักศึกษาทวิภาคี เรียนในระดับ ปวส. ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ในโครงการร่วมกันจัดการเรียนการสอนทวิภาคี บริษัทฯกับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ - 310 บาท/วัน

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคตรัง

จังหวัดตรัง - 18,000 บาท/เดือน

พนักงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาด (PG Phone)

บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) เปิดรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ (ด้านการพัฒนาระบบราชการ วุฒิปริญญาเอก)

ไทย - 21,000-23,100 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน

อำเภอเสาไห้, จังหวัดสระบุรี - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

อำเภอเขาย้อย, จังหวัดเพชรบุรี - 18,000 บาท/เดือน

เลขานุการกรรมการบริหาร

อำเภอสามโคก, จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยเทคนิคระนอง

จังหวัดระนอง - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย

อำเภอเกษตรวิสัย, จังหวัดร้อยเอ็ด - 18,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>