31753  

งาน กรรมกร ใน ไทย

  
  

ผู้ช่วยประจำสำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย (ต่างจังหวัด เช่น ประจวบคีรีขันธ์,นครศรีธรรมราช,ตรัง,กระบี่,พังงา,อุบลราชธานี,อุดรธานี,นครราชสีมา) ***รับสมัครจำนวนมาก

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด - กรุงเทพฯ

ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการผู้จัดการ

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

ไทย - 17,500-19,250 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รับคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

ไทย - 15,000-16,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าจัดกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการขาย (Event Sale Staff)

บริษัท สไปซี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด - จังหวัดนนทบุรี - 12,000-24,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการบริหาร

Mirage Property Plus Ltd. - กรุงเทพฯ - 25,000-30,000 บาท/เดือน

เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ

จังหวัดสมุทรสาคร

ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการ

บริษัท พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จำกัด - กรุงเทพฯ

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

อำเภอลาดหลุมแก้ว, จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

จังหวัดระยอง - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

มีนบุรี, กรุงเทพฯ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี - 18,000 บาท/เดือน

หัวหน้างานส่งเสริมกิจกรรมทางเรือ (Event)

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

อำเภอท้ายเหมือง, จังหวัดพังงา - 18,000 บาท/เดือน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง

อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา - 18,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ธุรการ ทีมกิจกรรมการตลาด

กรุงเทพฯ

เลขานุการ กรรมการบริษัท

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด - กรุงเทพฯ - 20,000-50,000 บาท/เดือน

หน้า:     1 | 2 | 3    >>