13769  

งาน กรรมกร ใน ไทย

  
  

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก

กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่กิจกรรมและส่งเสริมการตลาด

จังหวัดสงขลา

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (จังหวัดสุรินทร์)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - จังหวัดสุรินทร์ - 16,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการตลาด

จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร ด่วนมาก

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ - 25,000-40,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมและส่งเสริมการตลาด

จังหวัดสงขลา

ตำแหน่ง เลขานุการประธานกรรมการ

กรุงเทพฯ

ช่างไฟฟ้า และกรรมกร

กรุงเทพฯ

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รับ ผู้อำนวยการ ผู้ชำนาญการหลายอัตรา

จังหวัดนนทบุรี

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

จังหวัดสมุทรปราการ

รัับสมัครแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ Full time/Part time

ไทย

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบตำแหน่งช่างไฟฟ้า,เภสัชกร ต

จังหวัดสงขลา - 19,500-20,540 บาท/เดือน

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

ไทย

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน ) - จังหวัดสมุทรปราการ

พนักงานทั่วไป (ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า, ช่างปูน, ช่างไม้,ช่างสี, ช่างไฟฟ้า, กรรมกร)

บริษัท แคปโฟร์ตี้วัน จำกัด - จังหวัดสมุทรปราการ

ธุรการสำนักกรรมการ

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

ด่วนมาก**เลขานุการรองกรรมการผู้จัดการ** ประจำที่ ย่านหัวลำโพง รับ ชาย/หญิง ติดต่อคุณตั้ม 088

บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด - บางรัก, กรุงเทพฯ - 35,000-40,000 บาท/เดือน

วิศวกรรมการผลิต

จังหวัดชลบุรี

บริษัท สงขลาอุตสาหกรรมการปลาป่น จำกัด รับสมัคร พนักงานบัญชี

จังหวัดสงขลา

หน้า:     1 | 2 | 3    >>