15445  

งาน กรรมกร ใน ไทย

  
  

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด(Pan Pretty girl)

อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี - 15,000-18,000 บาท/เดือน

เลขานุการ (กรรมการผู้จัดการ) ด่วนมาก

บริษัท โวคลิฟวิ่ง จำกัด - กรุงเทพฯ - 20,000-35,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บางนา, กรุงเทพฯ

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท โฟลีส์ จำกัด - จังหวัดสมุทรสาคร

วิศวกรรมการขาย

กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และพนักงานสำนักกรรมการ

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด - กรุงเทพฯ

พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และพนักงานสำนักกรรมการ

ไทย

พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์ และพนักงานสำนักกรรมการ

กรุงเทพฯ

รับสมัครฯ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 18,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยกรรมการ

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - จังหวัดระยอง

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช - 18,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยกรรมการ

จังหวัดระยอง

ผูู้ช่วย รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด - คลองเตย, กรุงเทพฯ - วัฒนา, กรุงเทพฯ - 15,000-20,000 บาท/เดือน

ผู้ช่วยกรรมการ

ไทย

รับสมัคร แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ Full time

ไทย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม

จังหวัดนครพนม - 18,000 บาท/เดือน

ผู้จัดการแผนกนวัตกรรมการก่อสร้างต้องการด่วน 1 ตำแหน่ง

Thanasiri Group Public Co.,Ltd - กรุงเทพฯ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - กรุงเทพฯ

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท เคเอสแอล เอ็กซ์เพรส จำกัด - กรุงเทพฯ

เลขานุการผู้บริหาร (เลขานุการประธานกรรมการบริหาร)

วังทองหลาง, กรุงเทพฯ

หน้า:     1 | 2 | 3    >>