6  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดอุดรธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุดรธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง(สาขาอุดรธานี)

กลุ่มบริษัท โมเดิร์นดี (อุดรธานี, ขอนแก่น) - จังหวัดอุดรธานี - 35,000 บาท/เดือน

วิศวกรโครงการ(สาขาอุดรธานี)

กลุ่มบริษัท โมเดิร์นดี (อุดรธานี, ขอนแก่น) - จังหวัดอุดรธานี - 25,000 บาท/เดือน

แคชเชียร์ (สาขาอุดรธานี)

จังหวัดอุดรธานี

Therapist ประจำสาขา ยโสธ,อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี - 14,500 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาอุดรธานี)

จังหวัดอุดรธานี

โฟร์แมน (ประจำต่างจังหวัด)

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดขอนแก่น