17  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดอุดรธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุดรธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Rider) ประจำพื้นที่ จ.อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าโซนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและจัดหาพัฒนาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกสินเชื่อ

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าส่วนสำนักงาน

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าแผนกพัฒนา

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้ช่วยหัวหน้าเขตส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าแผนกพัฒนา

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าโซนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าเขตส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและจัดหาพัฒนาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาอุดรธานี STA-UD

จังหวัดอุดรธานี

พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ เงินเดือน 12000 บาท

จังหวัดอุดรธานี - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด เงินเดือน 15000 บาท

จังหวัดอุดรธานี - 15,000 บาท/เดือน