14  

งาน กรมแรงงาน ใน จังหวัดอุดรธานี

  
  
สถานที่

ไทย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 จังหวัดอุดรธานี

ประวัติการค้นหาล่าสุด

หัวหน้าแผนกพัฒนา

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าส่วนส่งเสริมและจัดหาพัฒนาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าโซนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

ผู้ช่วยหัวหน้าเขตส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

หัวหน้าเขตส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ

จังหวัดอุดรธานี

จป.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)

อำเภอเมืองอุดรธานี, จังหวัดอุดรธานี

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

Job Offer: SALE พนักงานขาย ประจำสาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี (ด่วน)

บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด - จังหวัดอุดรธานี - 12,000-30,000 บาท/เดือน

Job Opportunity: ผู้จัดการคลินิก สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี ( ด่วนมาก)

บริษัท เดอะ แบงก์ค๊อก ซิกเนเจอร์ จำกัด - จังหวัดอุดรธานี - 20,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การเงิน

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

จังหวัดอุดรธานี - จังหวัดกาญจนบุรี

วิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาอุดรธานี STA-UD

จังหวัดอุดรธานี

พี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ เงินเดือน 12000 บาท

จังหวัดอุดรธานี - 12,000 บาท/เดือน

เจ้าหน้าที่การตลาด เงินเดือน 15000 บาท

จังหวัดอุดรธานี - 15,000 บาท/เดือน